Zurück auf die Hauptseite zu den aktuellen Nachrichten Verpasste Nachrichten Reihe 1 Verpasste Nachrichten Reihe2 Verpasste Nachrichten Reihe 3 Verpasste Nachrichten Reihe 4 Bon de commande Bestellschein FLPS Hier klicken
© Sportfëscherveräin Kirchbierg  /   Redaktion:   Romain PICARD  /  Fotograf:   Erny SCHWEITZER   /  Webmaster:   René NEUMANN   
Sportfëscherveräin Kirchbierg
Section des Dames MARATHON DE PÊCHE PAR AMÉRICAINE DIMANCHE, le 05.11.2017 De Spotrfëscherveräin Hollerech invitéiert op Eng gutt krupseg Routa-Friture de Samsteg den 28 ten Oktober 2017 Wasserbillig Clubfischen Kirchberg vom 17. Oktober 2017 in Koenigsmacker Fotos: Erny Schweitzer Section des Vétérans I N V I T A T I O N Marathon Intern. de Pêche par Américaine Dimanche, le 22 octobre 2017 Juliana Classics 2017 Bericht, Fotos und Resultate von Dieter Liebert De Veiner Spatzminn KLASSEMENT Coupe Faber Nic 2017 vom Samsdeg 07. Oktober 2017 Section des Vétérans       03.10.2017 ENDKLASSEMENT der Nationalen Meisterschaft 2017 nach dem 6. Durchgang Section des Vétérans KURZBERICHT der nationalen Meisterschaften der Veteranen 2017 11.10.2017 Section des Vétérans I N V I T A T I O N Marathon Intern. de Pêche par Américaine Dimanche, le 22 octobre 2017 Section des Jeunes        Freundschaftsfischen   Luxemburg-Saarland (Jugend) am Samstag den 14. Oktober 2017 Béteburger Fëscherclub         Grousst Fëschfest zu Betebuerg     Samschdes den 04.11.2017 am Jugendhaus op Nr 37 an der rte d‘Esch TEAM SENSAS LUXEMBOURG Invitation dimanche 12 novembre 2017 Qualificatif challenge SENSAS 2018 entre Remich et Schengen Section des Jeunes           I N V I T A T I O N Marathon int. de Pêche par Américaine    dimanche le 29 octobre 2017 Welleschter Sportfëscherveräin C L A S S E M E N T     du Marathon de Pêche int. du 15 octobre 2017 Sportfëscherveräin Kirchbierg E N D K L A S S E M E N T Klubfischen Kirchberg nach dem 4. Durchgang Section des Jeunes   14.10.2017 Bericht und Klassement       vom Freundschaftsfischen Luxemburg-Saarland (Jugend) Sportfëscherveräin Kirchbierg K L A S S E M E N T Klubfischen Kirchberg vom 4. Durchgang Concours Interbancaire 14.10.2017 Organisateur: Banque de Luxembourg Classement par équipe Clubfëschen Kirchbierg Dg. 4 zu Bech-Macher vum 15.10.2017 Fotoen: Erny Schweitzer Section des Vétérans K L A S S E M E N T  vom „Marathon de Pêche par Américaine“ vom Sonntag, den 22 Oktober 2017 Fédération Luxembourgeoise           Lac de la Haute-Sûre:    Interdiction de toute activité nautique Communiqué – Publié le 16.10.2017 (18:22) Section des Dames ENDKLASSEMENT der Nat. Meisterschaft der Damen nach dem 6. Durchgang (Vianden) 24.10.2017 Hierkenowend den 25. November 2017 E X P O  STEINSEL AU CENTRE DE LOISIRS (NORBERT MELCHER) 25 & 26 November 2017 Section des Jeunes        WICHTIGE MITTEILUNG Marathon int. de Pêche par Américaine    dimanche le 29 octobre 2017 Fëscherkollegen Préítzerdaul 77 INVITATIOUN Hierkenowend am Préitzerdaul op der Fabrik den 4. Nov. 2017 Section des Dames MARATHON DE PÊCHE PAR AMÉRICAINE DIMANCHE, le 05.11.2017 Section des Jeunes          K L A S S E M E N T vom „Marathon int. de Pêche par Américaine“    vom Sonntag den 29 October 2017 1991 - 2016 Ettelbrück Neuigkeiten AQUAZOOPECHE Ettelbruck TEAM SENSAS LUXEMBOURG Invitation dimanche 12 novembre 2017 Qualificatif challenge SENSAS 2018 entre Remich et Schengen Pour toutes réservations des étangs pour 2018, veuillez s.v.p. nous contacter Section des Dames DIMANCHE, le 05.11.2017 MARATHON DE PÊCHE PAR AMÉRICAINE Changement de prix pour équipes gagnantes Gästebuch Neue Einträge im Den 1. Artikel aus dem Gästebuch von Professor Jos A. Massard Jean Pierre Moris (1836-1902), Fischereiexperte Den 2. Artikel aus dem Gästebuch von Professor Jos A. Massard Nächtliches Drama in der Villa Heimeroth Section des Dames K L A S S E M E N T vom „MARATHON DE PÊCHE PAR AMÉRICAINE“ vom 5. Nivember 2017 Section de Compétition    05.11.2017    Endklassement der Nationalen Meisteschaft vom 05.11.2017 nach dem 6. Durchgang Section de Compétition         EINLADUNG zu einer Informations- und Diskussionsversammlung zur Abhaltung der Meisterschaft 2018 am 30.11.2017 Bericht vum Viviane Schmitt a Fotoen vum Erny Schweitzer vum leschten Duerchgang vun der Championat vum 5. November 2017 Alle Fotos der Landesmeisterschaft vom letzten Durchgang in Remich von Erny Schweitzer Marc WEBER Landesmeister bei den Senioren Chrescht- an Neijoerschfeieren 6A, rue de Canach / L-5430 Lenningen Tel. 26 74 73 53 / GSM 621 22 80 93
Aktualisiert am: 
Besucherzaehler