Zurück auf die Hauptseite zu den aktuellen Nachrichten Verpasste Nachrichten vom September 2017 Verpasste Nachrichten vom August 2017 Verpasste Nachrichten vom Juli 2017 Verpasste Nachrichten vom Juni 2017 Bon de commande Bestellschein FLPS Hier klicken Kiffer Impress S.à r.l. Lettrages - Sérigraphie - Broderie  Articles et Vêtements de Sport         T-Shirts Publicitaires                18, rue Lohr             L-7545 Mersch         Tél/Fax: 26 32 00 10          GSM: 621 25 03 36        E-mail:mail@kiffer-impress.lu           www.kiffer-impress.lu Vos vacances de rêve      en Drôme provençale Coupe du Centre Org. Eech-Pafendall 2000 Samsdes, de 17. Juni 2017 R.d.v. am Gergeskeller zu Remerschen
© Sportfëscherveräin Kirchbierg  /   Redaktion:   Romain PICARD  /  Fotograf:   Erny SCHWEITZER   /  Webmaster:   René NEUMANN   
Les Pêcheurs de l‘Entente de l‘Est Challenge de l’Entente de l’Est Dimanche, le 18 juin 2017
Sportfëscherveräin Kirchbierg
Fédération Luxembourgeoise    PÉITESCHFEIER 2017    Sonntag, den 25. Juni 2017 Organisator: FLPS + Fëscherveräin Wasserbëlleg 25.06.2017 Section des Vétérans 3. Manche vun der Veteranenmeeschterschaft zou kinneksmaacher den 20. Juni 2017 U.S. JARNY - PECHE COMPETITION  DIMANCHE 11 JUIN 2017  Marathon 5h de pêche à l’américaine Section des Vétérans Tägliche Berichte der 19ten Weltmeisterschaft der Veteranen TAG 1 vom 5. Juni 2017 Section des Vétérans Tägliche Berichte der 19ten Weltmeisterschaft der Veteranen TAG 2 vom 6. Juni 2017 Section des Vétérans Tägliche Berichte der 19ten Weltmeisterschaft der Veteranen TAG 3 vom 7. Juni 2017 Eröffnungsfeier Section des Vétérans Tägliche Berichte der 19ten Weltmeisterschaft der Veteranen TAG 4 vom 8. Juni 2017 Sportfëscher Peiteng A.S.B.L. INVITATION  au concours «Coupe Henri Clement » Dimanche, le 2 Juillet 2017 Section des Vétérans Tägliche Berichte der 19ten Weltmeisterschaft der Veteranen TAG 5 vom 9. Juni 2017 Section des Vétérans Tägliche Berichte der 19ten Weltmeisterschaft der Veteranen TAG 6 vom 10. Juni 2017 Section des Vétérans seet iech Villmools M E R C I fir är Ënnerstëtzung fir WM 2017 Komplettes Klassement der Weltmeisterschaft der Veteranen 13.06.2017 Section des Jeunes    2 Durchgang der diesjährigen    Meisterschaft 17. Juni 2017 der Jugendkategorien U10/U15/U20/U25 17.06.2017 Section des Jeunes    3 Durchgang der diesjährigen    Meisterschaft 24. Juni 2017 der Jugendkategorien U10/U15/U20/U25 24.06.2017 Clubfischen Steinsel vom 11.06.2017 am Silverdrôme in Manom Section des Jeunes   Klassement nom 2. Duerchgang vun der Nationaler Meeschterschaft. 17.06.2017 18.06.2017 Coupe du Centre vom 17.06.2017 Preisverteilung Fotos: Erny Schweitzer Les Pêcheurs de l‘Entente de l‘Est Challenge de l’Entente de l’Est vum 18 Juni 2017 KLASSEMENT vum Les Pêcheurs de l‘Entente du Nord der Entente du Nord vum 18 Juni 2017 KLASSEMENT vun Coupe du Centre KLASSEMENT vun Samsdes, de 17. Juni 2017 E Merci un de Schertz Raymond fir Klassement Section des Vétérans 4. Manche vun der Veteranenmeeschterschaft zou Kinneksmaacher den 27. Juni 2017 Section des Vétérans       20.06.2017 KLASSEMENT der Nationalen Meisterschaft 2017 nach dem 3. Durchgang 3. Durchgang der Nationalen Meisterschaft der Veteranen vom 20.06.2017 Nei um Floumaart 21.06.2017 vum Dolisy Section des Jeunes   Klassement nom 3 Duerchgang vun der Nationaler Meeschterschaft. 24.06.2017 Fotos von der Péiteschfeier 2017 von E. Schweitzer 25.06.2017 09.07.2017 Ecluse Grevenmacher INVITATION Challenge Mathias Clemens Dimanche, le 09 Juillet 2017 Fédération Luxembourgeoise KLASSEMENT    PÉITESCHFEIER 2017    Sonntag, den 25. Juni 2017 25.06.2017 Section des Vétérans       28.06.2017 KLASSEMENT der Nationalen Meisterschaft 2017 nach dem 4. Durchgang Section des Jeunes    4 Durchgang der diesjährigen    Meisterschaft 8. Juli 2017 der Jugendkategorien U10/U15/U20/U25 08.07.2017 16.07.2017 Sportfëscherveräin Stadtbriedemes 17. Challenge Paul Scholer 46. Coupe Batty Weber Concours international de pêche le dimanche 16 juillet 2017 Section des Dames 2. Durchgang der Meisterschaft am 08.07.2017 in Messancy  08.07.2017 Albes Eechternoach 23.07.2017 22. internationalen Challenge Henri Dell Sonndes, den 23. Juli 2017 09.07.2017 Ecluse Grevenmacher Klassement Challenge Mathias Clemens Dimanche, le 09 Juillet 2017 Section des Jeunes   Klassement nom 4 Duerchgang vun der Nationaler Meeschterschaft. 08.07.2017 Section des Dames KLASSEMENT der Nat. Meisterschaft der Damen nach dem 2. Durchgang in Messancy 08.07.2017 Béteburger Fëscherclub  Concours Internatiional de Pêche Dimanche, le 30 Juillet 2017 Sportfëscher Peiteng A.S.B.L. Rectificatioun am KLASSEMENT «Coupe Henri Clement » vom 2 Juli 2017 Béteburger Fëscherclub  07 - 08. Juli 2017 Klassement vom 6-Ländertreffen aus Itallien 16.07.2017 Sportfëscherveräin Stadtbriedemes KLASSEMENT vom 17. Challenge Paul Scholer 46. Coupe Batty Weber vom Sonntag 16 Juli 2017 Rousperter Fëscherclub COUPE DE LA SÛRE 20 août 2017 Wallendorf - Wasserbillig Section des Dames KLASSEMENT der Nat. Meisterschaft der Damen nach dem 3. Durchgang (Mosel) 15.07.2017 Section de Compétition    24.09.2017    INFORMATIONEN zum Programmablauf der Nationalen Meisteschaft von Dg. 5 + 6 in Remich Albes Eechternoach 23.07.2017 KLASSEMENT vom 22. internationalen Challenge Sonndes, den 23. Juli 2017 Section de Compétition     INVITATION à notre Concours Internationalde Pêche Dimanche, le 13 août 2017 Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft 24.07.2017  Dag 1 Bericht vum Viviane Schmitt Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft 25.07.2017  Dag 2 Bericht vum Viviane Schmitt Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft 26.07.2017  Dag 3 Bericht vum Viviane Schmitt Béteburger Fëscherclub  Classement du Concours Internatiional de Pêche Dimanche, le 30 Juillet 2017 Club-WM in Saint Quentin (F) mit dem Angelsportverein Petingen Täglich neue Fotos von Viviane Schmitt          26.07.2017 Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft 27.07.2017  Dag 4 Bericht vum Viviane Schmitt Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft 28.07.2017  Dag 5 Bericht vum Viviane Schmitt Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft 29.07.2017  Dag 6 Bericht vum Viviane Schmitt Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft Endklassement nom 2. Duerchgang Péitenger Fëscherclub 36te Veräinsweltmeeschterschaft 30.07.2017  Dag 7 Bericht vum Viviane Schmitt 30.07.2017 Neies um Floumaart vum Pletgen Änder FF 2000 Rodange Invitation Concours de Pêche dimanche 27 août 2017 FF 2000 Rodange Invitation Américaine de Pêche le mardi 15 août 2017 Les Amis de Pêche Diekirch 34. Challenge du Syndicat d'Initiative de Diekirch dimanche 03.09.2017 2000  Ueschdrëf 2000 EINLADUNG zum „4ème Challenge Fëscherliss“ am Sonntag, den 10.09.2017 Section des Jeunes    Bericht von Steve Schonkert über die Hinfahrt zur WM nach Irland WM U20 Inniscarra Lake (Irland) 05.08.2017 La Perche Steinsel KLASSEMENT der „Coupe Bonifas Jean-Marie“ vom 06.08.2017 Fotos vom Preisfischen La Perche Steinsel vom 06.08.2017 von Erny Schweitzer Section des Jeunes    08.08.2017 Trainingstag 1 Bericht von Steve Schonkert WM U20 Inniscarra Lake (Irland) Grundeln ein Genuss Mehr auf den Seiten der FLPS Section des Dames 4. Durchgang der Meisterschaft am 12.08.2017 in Manom Section des Jeunes    09.09.2017 Trainingstag 2 Bericht von Steve Schonkert WM U20 Inniscarra Lake (Irland) Section des Jeunes    10.09.2017 Trainingstag 3 Bericht von Steve Schonkert WM U20 Inniscarra Lake (Irland) Section des Jeunes    11.09.2017 Trainingstag 4 Bericht von Steve Schonkert WM U20 Inniscarra Lake (Irland) Die Schwarzmundgrundel im Video zu sehen zwischen 11:21 und 14:52 min.                    (5. Beitrag) Sportfëscherveräin Kirchbierg Zwischenklassement vom Klubfischen nach nach Durchgan 1 + 2 13.08.2017 Sportfëscherveräin Kirchbierg Klassement vom Klubfischen 2. Dg. vom 13.08.2017 in Manom Section de Compétition     CLASSEMENT de notre Concours Internationalde Pêche du dimanche, 13 août 2017 Section des Jeunes    Klassement der Jugend WM 13.08.2017 WM U20 Inniscarra Lake (Irland) Section des Dames KLASSEMENT der Nat. Meisterschaft der Damen nach dem 4. Durchgang (Manoml) 13.08.2017 Section des Jeunes    14.09.2017  Gesamtklassement WM U20 Inniscarra Lake (Irland) Section des Jeunes    14.09.2017 Abschlussbericht Bericht von Steve Schonkert WM U20 Inniscarra Lake (Irland) Sportfëscherveräin Kirchbierg Clubfischen Dg. 2 in Manom Fotos von Erny Schweitzer vom 13.08.2017 Rousperter Fëscherclub KLASSEMENT „COUPE DE LA SÛRE“ vom 20.08.2017 Section des Jeunes Foto-Serie von der WM U20 aus Irland von Steve Schonkert 18.08.2017 20.08.2017 Neies um Floumaart vum Meis Roland FF 2000 Rodange KLASSEMENT vom Sonntag, den 27 August 2017 Section des Vétérans Programm vun der 5. Manche vun der Veteranenmeeschterschaft zou Réimech den 19. September 2017 Les Amis de Pêche Diekirch KLASSEMENT vom Preisfischen in Diekirch vom Sonntag den 03.09.2017 Section de Compétition    24.09.2017    INFO zur Nat. Meisterschaft zum Dg. 5 + 6 in Remich 64ème Championnat du Monde des Nations Méindeg, 1. Trainingsdag Bericht und Fotos von Fernand Schmitt und Pierrot Merten 64ème Championnat du Monde des Nations Dënschdeg, 2. Trainingsdag Bericht und Fotos von Fernand Schmitt und Pierrot Merten 64ème Championnat du Monde des Nations Mëttwoch, 3. Trainingsdag Bericht und Fotos von Fernand Schmitt und Pierrot Merten 64ème Championnat du Monde des Nations Donneschdeg, 4. Trainingsdag Bericht und Fotos von Fernand Schmitt und Pierrot Merten KLASSEMENT vom 09.09.2017 Delegierten Fischen Org.: Veiner Spatzminn 64ème Championnat du Monde des Nations K L A S S E M E N T nom 1. Duerchgang vum 09. September 2017 2000  Ueschdrëf 2000 KLASSEMENT vom „4ème Challenge Fëscherliss“ vom Sonntag, den 10.09.2017 64ème Championnat du Monde des Nations Samschdeg, 1. Compétitounsdag Bericht und Fotos von Fernand Schmitt 64ème Championnat du Monde des Nations K L A S S E M E N T nom 2. Duerchgang vum 09. September 2017
Aktualisiert am: 
Besucherzaehler