© Sportfëscherveräin Kirchbierg Redaktion: Romain PICARD Email: rompic@pt.lu Fotograf: Erny SCHWEITZER Email: schwerny@pt.lu Webmaster: René Neumann Email: rene@neumann.lu
Besucherzaehler
26.03.2022 Bericht von rompic der GV vom Spv. Kirchberg 20.02.2022 Thill Lucien, 60 Jahre Mitgliedschaft bei der FLPS Sportfëscherveräin Kirchberg Bericht 12.06.2022 von Raymond Dostert Bericht über die Master-WM in Ungarn vom 6. Tag 11.06.2022 von Raymond Dostert Bericht über die Master-WM in Ungarn vom 5 Tag 10.06.2022 von Raymond Dostert Bericht über die Master-WM in Ungarn vom 3. + 4. Tag 08.06.2022 von Raymond Dostert Bericht über die Master-WM in Ungarn vom 2. Tag 07.06.2022 von Raymond Dostert Bericht über die Master-WM in Ungarn vom 1. Tag 17.05.2022 vum Romain Picard All Fëscher vun der Master- an Veteranemeeschterschaft 29.01.2022 vum Marc Retter Bericht vun der Generalversammlung Saison 2021 29.01.2022 vum Marc Retter Rapport vun der Generalversammlung 2021 Section de Compéition des Vétérans Berichter vun der 57ten WM am Bootsfëschen 24.07.2022 vum Marco Retter Club-WM, déi Hollerecher soen Merci 23 + 24.07.2022 Bericht vum Marco Retter 41 Club-WM zou Ronquières Sportfëscherveräin Hollerech 19.09.2022 vum Jeff Quintus Bericht vun der WM aus Croatien 01.02.2022 Rapport iwwert WM zu Corruche an Portugal 04.02.2022 von Romain Picard Bericht der Generalversammlung Section de Compéition Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs sportifs 2022 Wuert vum President Jos Scheuer 20.02.2022 vum Jos Scheuer Bericht vum Kongress 2022 Kongress des Fischerverbandes 10.02.2022 vum Raymond Fux Bericht vun der Generalversammlung zu Steesel Entente du Centre 10.02.2022 von Yves Gaertner Eisenbahner in Prérov A.S. CFL Sportfëscherveräin Kirchbierg Champion fédéral par club dans les années – Luxemburger Vereinsmeister in den Jahren: 1968–1970–1975–1978–1982–1984–1988–1994–1996–1997–1998-1999-2000-2009-2010 FLPS - 13.12.2022 Bericht zum Kalenderkongress vom 11.12.2022 Section des Vétérans / Masters Bericht der GV der MASTER und VETERANEN in Diekirch vom 21. Januar 2023 Zum Abschluss einer Präsidentschaft : Ein harmonischer Kongress der FLPS Fotoen vum 1. Trainingsdag vun der WM zu Toul vum 22.05.2023 Fotoen vum 2. Trainingsdag vun der WM zu Toul vum 23.05.2023 Fotoen vun der Ouverture vun der WM zu Toul vum 25.05.2023 Section de Compétition  BERICHT vun der Nat. Meeschterschaft no der 1. an 2. Manche vum Fernand Schmitt Section de Compétition  Bericht vun Coach vun der Europameeschterschaft 2023 an Ungarn zu Kaposvár vum 25.06.2023 Bericht vum Fernand Schmitt vun der Weltmeeschterschaft fir Natiounen aus Aragon, Spunien vum 3. September 2023 Bericht vum Fernand Schmitt vun der Weltmeeschterschaft fir Natiounen aus Aragon, Spunien vum 4. September 2023 Bericht vum Fernand Schmitt vun der Weltmeeschterschaft fir Natiounen aus Aragon, Spunien vum 5. September 2023 Bericht vum Fernand Schmitt vun der Weltmeeschterschaft fir Natiounen aus Aragon, Spunien vum 6. September 2023 Bericht vum Fernand Schmitt vun der Weltmeeschterschaft fir Natiounen aus Aragon, Spunien vum 7. September 2023 Bericht vum Fernand Schmitt vun der Weltmeeschterschaft fir Natiounen aus Aragon, Spunien vum 8. September 2023 Schlussbericht vum Fernand Schmitt vun der Weltmeeschterschaft fir Natiounen aus Aragon, Spunien vum 10. September 2023 Section de Compétition Bericht vun der WM an Spuenien 2023 vum Fernand Schmitt