© Sportfëscherveräin Kirchbierg Redaktion: Romain PICARD Email: rompic@pt.lu Fotograf: Erny SCHWEITZER Email: schwerny@pt.lu Webmaster: René Neumann Email: rene@neumann.lu
Besucherzaehler
Kalender der Master und Veteranen der Nationalen Meisterschaft 2023
Règlement officiel F.I.P.S.e.d. des épreuves internationales des Nations,  Clubs féminimes, jeunes (U15, U20, U25), masters et vétérans Statuten der Section des Vétérans innerhalb der FLPS vom 20.01.2018 Neues Reglement zur Abhaltung der Nationalen Meisterschaft vom 22.03.2022 Anmeldeformular zur Nationalen Meisterschaft der Veteranen und Master für das Jahr 2022 Infos der Section de Compétition Aktuelle Nachrichten Kassenrevisoren:  PETRO Serge SCHONKERT Steve KREINS Fränz FLPS Delegierter:  MERTEN Pierrot Email: pyrhus@gmx.net Email: secretariat@flps.lu Beisitzende: Schriftführer:  SCHMITZ Claude GSM: 621 455 193 Email: schnogi@pt.lu Kassierer:  SCHERTZ Raymond GSM: 621 158 278 Email: schertra@pt.lu Ehrenpräsident: THOMMA Arny Präsident:  SCHLEICH Dan Tel. 52 28 41 Section Masters + Vétérans Vorstand der Veteranen und Masters 2023 Section des Vétérans / Masters Bericht der GV der  MASTER und VETERANEN in Diekirch vom 21. Januar 2023 Section des Vétérans / Masters ENDKLASSEMENT  no der 6. Manche vun der Veteranenmeeschterschaft zou Réimech vum 01.10.2022 Section des Vétérans / Masters ENDKLASSEMENT no der 6. Manche vun der Mastermeeschterschaft zou Réimech vum 01.10.2022 Section des Vétérans / Masters KLASSEMENT  vun der 5. Manche vun der Veteranenmeeschterschaft zou Neufchâteau (B) vum 20.09.2022 Section des Vétérans / Masters KLASSEMENT vun der 5. Manche vun der Mastermeeschterschaft zou Neufchâteau (B) vum 20.09.2022 Section des Vétérans / Masters I N V I T A T I O U N Generalversammlung 2022 zou Dikrech den 21. Januar 2023 Section des Vétérans / Masters K A L E N N E R  2023 mat Umeldeformular fir Master- an Veteranenmeeschterschaft Sportfëscherveräin Kirchbierg Champion fédéral par club dans les années – Luxemburger Vereinsmeister in den Jahren: 1968–1970–1975–1978–1982–1984–1988–1994–1996–1997–1998-1999-2000-2009-2010