© Sportfëscherveräin Kirchbierg Redaktion: Romain PICARD Email: rompic@pt.lu Fotograf: Erny SCHWEITZER Email: schwerny@pt.lu Webmaster: René Neumann Email: rene@neumann.lu
Besucherzaehler
Klassemente Nat. + Intern. Section des Vétérans / Masters      Klassement MASTERS 	1.	vum Ausscheedungsfëschen vum 25.02.2023 zu Cattenom Section des Vétérans / Masters Qualifizéiert bei den VETERANEN den 25/02/2023 fir d' Championnat 2023 Section des Vétérans / Masters      Klassement MASTERS vum 2. Ausscheedungsfëschen vum 05.03.2023 zu Manom VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 1. Manche vum 25.03.2023 zu Remerschen MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 1. Manche vum 26.03.2023 zu Remerschen FUN CUP Résultat CARPODROME DE REMERSCHEN Samedi, 1 avril 2023 Klassement vom 08.04.2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT vom Freundschaftsfischen Dudelingen-Kirchberg vom 15.04.2023 in Obeler Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT Clubfëschen vum 1. Duerchgang zu Remerschen den 30.04.2023 um Carpodrôme Klassement vum Challenge  vum 30.04.2023 in Erezee (BE) CLASSEMENT du Concours Individuel CARPODROME DE REMERSCHEN du samedi, 6 mai 2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT  vum Clubfëschen 2. Dg. zu Remerschen um Carpodrôme vum 07.05.2023 VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 2. Manche vum 09.05.2023 zu Messancy MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 2. Manche vum 09.05.2023 zu Messancy Vormerkern SENSAS CUP Klassement vom SENSAS CUP in Remerschen vom 20. Mai 2023 CLASSEMENT du Concours Individuel CARPODROME DE REMERSCHEN du mardi, 23 mai 2023 KLASSEMENT vun der Coupe AZP vum 13.05.2023 KLASSEMENT MASTER Dg. 1 vun der WM zu Toul vum 26.05.2023 KLASSEMENT VETERAN Dg. 1 vun der WM zu Toul vum 26.05.2023 ENDKLASSEMENT MASTER mam Dg. 2 vun der WM zu Toul vum 27.05.2023 ENDKLASSEMENT VETERAN mam Dg. 2 vun der WM zu Toul vum 27.05.2023 CLASSEMENT du Concours Individuel CARPODROME DE REMERSCHEN du mardi, 30 mai 2023 VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 3. Manche vum 04.06.2023 zu Merzig MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 3. Manche vum 04.06.2023 zu Merzig Section de Compétition  KLASSEMENT vun der Nat. Meeschterschaft no der 1. an 2. Manche vum 10. an 11.06.2023 Fédération des Pêcheurs Sportifs KLASSEMENT vun der ENTENTE DE L‘EST vum 17. Juni 2023 LA PERCHE STEINSEL vum 17 ten Juni 2023 KLASSEMENT vun der Coupe du Centre 2023 Fédération des Pêcheurs Sportifs KLASSEMENT vun der ENTENTE DU NORD vum 18. Juni 2023 KLASSEMENT vun der Péitesch-Américaine zu Remerschen Fédération des Pêcheurs Sportifs Korrektur am KLASSEMENT vun der Péiteschfeier am 25. Juni 2023 Section de Compétition  KLASSEMENT vun der Europameeschterschaft 2023 an Ungarn zu Kaposvár vum 25.06.2023 Sportfëscher Peiteng A.S.B.L. CLASSEMENT du Concours Moselle Dimanche. le 2 juillet 2023 Betebuerger Fëscherclub CLASSEMENT du Concours International de Pêche Challenge Lalande Henri du dimanche, le 09 Juillet 2023 Sportfëscherveräin Stadtbriedemes C L A S S E M E N T 22. Challenge Paul Scholer 51. Coupe Batty Weber du dimanche le 16 juillet 2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg K L A S S E M E N T vum Frëndschaftsfëschen Waasserbëlleg-Kirchbierg vum 22.07.2023 zu Manom Fëscherclub Albes Eechternoach du 26ème Challenge internationale à la mémoire de H. Dell du dimanche, le 23. juillet 2023 C L A S S E M E N T Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT  vum Clubfëschen 3. Dg. zu Messancy um Carpodrôme vum 29.07.2023 Section de Compétition CLASSEMENT de notre 42ième concours International de Pêche du dimanche, 30 juillet 2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT  vum Clubfëschen 4. Dg. zu Manom um Silverdrôme vum 13.08.2023 Rousperter Fëscherclub & Fëscherclub Goodyear KLASSEMENT der „Coupe de la Sûre* vom Sonntag, den 20 August 2023 2000  Ueschdrëf 2000    KLASSEMENT vum 1ier Challenge „Fëschernéckel“ vum 27 August 2023 Frëndschaftsfëschen zu Maizières Betebuerg - Kirchbierg KLASSEMENT vum 27. August 2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT  vum Fëschen um Weier zu Merzig vum 02.09.2023 Zwischenklassement der WM für Nationen nach dem 1. Tag vom 09.09.2023 Veiner Spatzminn KLASSEMENT Concours Coupe Faber Nic vum 10.09.2023 ENDKLASSEMENT der WM für Nationen nach dem 2. Tag vom 10.09.2023 KLASSEMENT vom Mannschaftsangeln auf den Baggerweihern der Gemeinde Schengen vom 16. September 2023 Kirchberger Bestenliste vom 10.09.2023 nach 12 von 13 Fischen Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT  vum Clubfëschen 5. Dg. zu Koenigsmacker vum 10.09.2023 Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT 6. Duerchgang zu Koenigsmacker den 17. September 2023 Kirchberger Bestenliste vom 17.09.2023 nach 13 von 13 Fischen De Barw Gilsdorf     vum 17.September 2023 KLASSEMENT VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 4. Manche vum 19.09.2023 zu Dun sur Meuse MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 4. Manche vum 19.09.2023 zu Dun sur Meuse VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 5. Manche vum 23.09.2023 zu Neufchâteau (B) MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 5. Manche vum 23.09.2023 zu Neufchâteau (B) Section de Compétition  KLASSEMENT vun der Nat. Meeschterschaft no der 3. an 4. Manche vum 23. an 24.09.2023 Concours „Team Feelen92“ K L A S S E M E N T vum 1. Oktober 2023 Section de Compétition  KLASSEMENT vun der Nat. Meeschterschaft no der 5. an 6. Manche vum 07. an 08.10.2023 La Perche Steinsel Amicale Steinsel - Kirchberg Spv. Kirchberg KLASSEMENT(Org. Steinsel) vom 8. Oktober 2023 vom Freundschaftsfischen in Remerschen VETERANEN Championnat 2023 Klassement vun der 6. Manche vum 14.10.2023 zu Réimech Sportfëscher Peiteng A.S.B.L. CLASSEMENT du Concours à l’américaine en Moselle dimanche, 15 octobre 2023 MASTERS Championnat 2023 Klassement vun der 6. Manche vum 14.10.2023 zu Réimech Section des Vétérans / Masters KLASSEMENT    vom Tandemfischen vom Sonntag 22 Oktober 2023 FLPS Einzelwertung 2023 vom 11.12.2023 FLPS Vereinsklassement Saison 2023 vom 11.12.2023 CARPODRÔME de REMERSCHEN du dimanche, 10 janvier 2024  CLASSEMENT FEEDER AMERICAINE CARPODRÔME de REMERSCHEN du samedi, 3 février 2024  CLASSEMENT FEEDER AMERICAINE CARPODRÔME de REMERSCHEN Classement du Concours Feeder du samedi 02.03.2024 CARPODRÔME de REMERSCHEN Classement du Concours Feeder du samedi 16.03.2024 CARPODRÔME de REMERSCHEN Sonntag, den 24 Januar 2024  Alle 5 Klassemente der „FEEDER AMERICAINE“ CARPODRÔME de REMERSCHEN CLASSEMENT Concours Carpodrôme Pêche à l‘américaine (Feeder) samedi 30.03.2024 - Max 10 équipes CARPODRÔME de REMERSCHEN KLASSEMENT „Concours ouverture nouvelle saison vom 06.04.2024 Sportfëscherveräin Kirchbierg Klassement vum Frëndschaftsfëschen Kirchbierg - Diddeleng den 20.04.2024 zu Obeler CARPODRÔME de REMERSCHEN Classement du Concours de Pêche du samedi 27 avril 2024 CARPODRÔME de REMERSCHEN Klassement Concours Carpodrôme Remerschen Baggerweier vom 08.05.2024 Section des Vétérans / MASTERS KLASSEMENT vun der 1. Manche vun der Mastermeeschterschaft zou Messancy (B) vum 09.05.2024 Section des VETERANS / Masters KLASSEMENT vun der 1. Manche vun der Veteranenmeeschterschaft zou Messancy (B) vum 09.05.2024 Sportfëscherveräin Kirchbierg KLASSEMENT  vum Clubfëschen 1. Dg. zu Remerschen um Carpodrôme vum 12.05.2024 Klassementer vum Kirchbierg 2023 Klassementer vun den Masters & Veteranen 2023 Klassementer vun der „Section de Compétition“ 2023 Klassementer National & International 2023 Klassementer National & International 2024 Klassementer vum Kirchbierg 2024 Klassementer vun den Masters & Veteranen 2024 Sportfëscherveräin Kirchbierg Champion fédéral par club dans les années – Luxemburger Vereinsmeister in den Jahren: 1968–1970–1975–1978–1982–1984–1988–1994–1996–1997–1998-1999-2000-2009-2010 Section des Vétérans / Masters       KLASSEMENT vun den Ausscheedungsfëschen Master vum 4. + 5. Mai 2024 zu Maizière-les-Metz